Cercetaşii invitați de Ministerul Educației Naționale să propună şcolilor din România programul unei zile de activități educative extracurriculare și extrașcolare