Proiectul ”Cooperarea interinstituțională între mediul cercetășesc neguvernamental și mediul public – între deziderat şi realitate” se desfășoară în perioada 31.10.2012 – 31.10.2013.

Obiectivul general al proiectului constă în întărirea capacitatii instituţionale şi administrative a organizaţiei la nivel naţional, dar şi îmbunătăţirea dialogului social şi cooperării interinstituţionale cu autorităţile publice, prin formarea şi capacitarea liderilor de filiale şi voluntarilor care activează în ele să se implice ca parteneri de încredere ai administratiei publice în procesul de luare a deciziilor şi în dezvoltarea de activităţi comune îndreptate spre sprijinirea comunităţii şi a persoanelor aflate în nevoie.

Scopul proiectului constă în creşterea capacităţii institutionale şi administrative a 25 de filiale ale Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României, prin implicarea pe parcursul a peste 8 luni, a 25 de lideri şi 100 de  voluntari de la nivel național și din filialele/centrele locale ale organizaţiei în activităţi de training centrate pe comunicare interinstituţională, accesare de fonduri naţionale şi europene, parteneriat şi implicare în procesul decizional de la nivelul autorităţilor publice locale şi centrale.

Proiectul se adresează unui număr de 420 de persoane: 25 de coordonatori de la nivel național și din filiale (centre locale) ale organizației, 220 de voluntari care activează in cadrul organizației, 30 de membri ai echipei naționale ai organizației, 50 de reprezentanți ai altor ONG-uri, 94 de reprezentanți ai instituțiilor/autorităților publice.

Rezultate preconizate:

• 128 de participanți la cursuri certificați – 25 de coordonatori de la nivel național și din filiale și 103 de voluntari-lideri de cercetași;
• 8 cursuri organizate la nivel fiecărei regiuni de dezvoltare, certificate de către ANC;
• 5 sesiuni de lucru (4 interregionale, una națională), 500 de ghiduri tipărite, diseminarea ghidului către filialele organizației cercetașilor;
• 9 parteneriate încheiate în cadrul proiectului.

Activități principale:

• Realizarea programei și a suporturilor curs, urmată de acreditarea cursurilor și susținerea acestora în cele 8 regiuni de dezvoltare din țară;
• Organizarea a 5 sesiuni de  de lucru (4 interregionale și una națională);
• Elaborarea și diseminarea unui ghid metodologic de comunicare interna și interinstituțională adresat coordonatorilor și voluntarilor care activează în cadrul Organizației Naționale Cercetașii României;
• Activităţi de consultare, informare și promovare a cooperării intrainstituţionale;
• Organizarea a 8 mese rotunde la nivel regional;
• Realizarea unui forum național;
• Realizarea de parteneriate strategice cu instituțiile și ONG-urile cu rol în educația copiilor și tinerilor

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA) și se desfășoară în cadrul unui parteneriat încheiat între Filiala Brașov ”Virgil Onițiu” a ONCR și Organizația Națională Cercetașii României.