cercetasii bistriteniProiectul “O şansă europeană pentru copiii români”, finanţat cu 5.000.000 de euro din Fondul Social European al Uniunii Europene şi de Guvernul României AM POS DRU, se va derula prin intermediul a şase organizaţii neguvernamentale – cinci din România şi una din străinătate, pe parcursul a trei ani. Managementul proiectului va fi asigurat de Fundaţia Sfânta Macrina (solicitant al finanţării), cu o experienţă de 14 ani în servicii sociale pentru copiii şi tinerii fără adăpost. Chiar şi pentru această organizaţie însă, 5.000.000 de euro reprezintă cea mai importantă finanţare pe care a primit-o vreodată.

Programul a debutat pe 1 septembrie 2010.
Ce urmăreşte proiectul?
Copiii – înapoi la şcoală

Raportul privind starea învăţământului, publicat de Ministerul Educaţiei în 2007, arăta că în perioada 2000-2006, rata abandonului şcolar crescuse de 3 ori pentru clasele I-VIII.

La sfârşitul primului an de la integrarea României în Uniunea Europeană, statistica Eurostat consemna că ţara noastră se află pe locul 3 în UE în privinţa abandonului şcolar.
Pe fondul crizei economice, rata abandonului şcolar a continuat să crească, astfel încât în anul şcolar 2008/2009 aceasta a fost cu 5% mai mare decât în 2007/2008.

Grupul-ţintă al proiectului îl constituie 800 de copii cu vârste între 8 si 16 ani, cu risc de abandon şcolar din Bucureşti, Hunedoara, Bistriţa-Năsăud şi Suceava.

În cadrul programului, cei 800 de copii vor fi implicaţi în activităţi de educaţie extraşcolară, de recuperare a cunoştinţelor neasimilate la timp în şcoală, de dezvoltare a aptitudinilor native, a creativităţii, a spiritului civic, a lucrului în echipă – ceea ce va conduce la reducerea riscului de abandon şcolar şi la integrarea lor în societate.

Pentru ca rezultatul proiectului să fie durabil, iar copiii să beneficieze pe viitor de sprijinul familiilor lor în finalizarea studiilor şi alegerea unei cariere, se va asigura consiliere socio-psihologică familiilor din care provin acesti copii.

Cine sunt beneficiarii proiectului?
Copii săraci, cu handicap sau delincvenţi

Fiecare dintre zonele în care se va desfăşura proiectul are problemele ei specifice care explică de ce copiii părăsesc şcoala înainte de vreme:
În Bucureşti, autorităţile nu dispun de date privind fenomenul “copiii străzii” şi au probleme majore în gestionarea situaţiei. Organizaţiile neguvernamentale estimează la 10.000 numărul copiilor-cerşetori din Capitală.
În Hunedoara, sărăcia este principala cauză a abandonului şcolar. După declinul industriilor de bază din regiune (minierit şi siderurgie), jumătate din populaţia judeţului este, într-o formă sau alta, asistată social, iar şomajul a atins 9,3% – printre cele mai ridicate rate din ţară.
În Suceava, peste 50% din populaţie trăieşte din agricultura de subzistenţă, ceea ce contribuie la creşterea riscului de părăsire a şcolii de către copii, ştiut fiind, din statisticile Eurostat, că în Romania rata abandonului şcolar este cu 25% mai ridicată în mediul rural decât în cel urban.

 

În grupul-ţintă al celor 800 de copii cu risc crescut de abandon şcolar vor intra:

– copii proveniţi din familii sărace, cu mulţi copii şi/sau monoparentale
– copii cu părinţi decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din drepturi
– copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
– copii abuzaţi sau neglijaţi
– copii cu frecvenţă redusă la şcoală

Peste 11.000 de minori au fost puşi sub învinuire în 2008, conform Ministerului Justiţiei, incidenţa infracţiunilor comise de minori fiind în creştere

Conform ANPH, numărul copiilor cu handicap a depăşit 60.500. Ei primesc de la stat un ajutor minim şi, deşi sunt sprijiniţi de ONG-uri specializate, puţine dintre acestea se ocupă de integrarea socială şi şcolară a copiilor

De aceea, în grupul-ţintă al proiectului vor mai fi incluşi:

– copii cu comportament predelincvent sau delincvent
– copii cu handicap

Cum vor fi selectaţi cei 800 de copii din grupul-ţintă?
Informare | anchete sociale | criterii de selecţie

Selectarea grupului-ţintă se va face de către cele 5 fundaţii şi asociaţii naţionale – Sfânta Macrina, The Door Romania, Cercetaşii României, APAC Hunedoara şi Lamura – în două etape: prima va cuprinde o campanie de informare, iar în cea de a doua se vor efectua anchetele sociale.

Campania de informare despre obiectivele şi activităţile proiectului va avea ca public-ţintă conducătorii şcolilor şi institutiilor locale relevante pentru proiect din Bucureşti, Hunedoara, Bistriţa-Năsăud şi Suceava.

Scopul campaniei va fi identificarea cazurilor de copii dezavantajaţi, aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar.

Anchetele sociale vor fi realizate de către asistenţii sociali şi consilierii psihologici din cadrul fundaţiilor şi asociaţiilor partenere în proiect.

Criteriile de selecţie a copiilor sunt:

1. veniturile familiei
2. problemele familiei:
– copii cu părinţi decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din drepturi – copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
– familii monoparentale
– familii cu mulţi copii;
3. profilul copilului:
– copii abuzaţi sau neglijaţi sau cu note scăzute la purtare
– frecvenţă redusă la şcoală
– copii cu comportament predelincvent sau delincvent
– copii cu probleme de integrare în societate
– copii cu handicap

Prin realizarea anchetelor sociale, se vor identifica şi cauzele riscului de abandon şcolar, fapt necesar pentru intervenţia directă şi individualizată la nivelul fiecărui copil şi a familiei acestuia.

De datele anchetelor sociale vor putea beneficia instituţiile statului şi diverse ONG de profil.

 

Detalii despre această inițiativă pot fi consultate pe pagina web a proiectului.