Mergi la

Ca mișcare

Viziune și Misiune

Misiunea Cercetăşiei în societatea românească este de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate.

În 2024 cercetășia va fi cea mai importantă mișcare educativă pentru copii și tineri din România, cu lideri autentici și integri, care produce schimbări pozitive în comunitate, printr-o organizație sustenabilă, cu un sistem de management organic, eficace și eficient.

Vedem cercetăşia în România ca pe o mişcare pozitivă, unită, deschisă tuturor, parte a Mişcării Scout prin valorile şi principiile pe care se bazează.

Vedem cercetăşia urmărind realizarea Misiunii sale, susţinută de o organizaţie cu structuri democratice, reprezentative, eficiente şi simple la toate nivelele, având resurse suficiente şi un management de calitate.

Vedem cercetăşia ca pe un actor relevant în societatea românească, care contribuie la educarea copiilor şi tinerilor din România şi oferă alternative durabile provocărilor actuale, bazându-se pe valorile şi principiile cercetăşeşti.

Vedem cercetăşia ca pe o Mişcare puternică, construită de tineri implicaţi, care lucrează împreună pentru propria lor dezvoltare şi sunt sprijiniţi de către adulţi dornici şi capabili să-şi asume un rol educativ.

*din cauza impactului pandemiei COVID-19, termenul a fost prelungit până în 2024

Programul cercetășesc 

Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” are o ofertă educaţională pe o durată de 14 ani – de la 7 la 24 de ani, care se bazează pe o curriculă non-formală anuală adaptată fiecărei grupe de vârstă. Activităţile organizaţiei sunt dedicate copiilor şi tinerilor, ei fiind împărţiţi pe grupe de vârstă după cum urmează:

 • lupişori – copii cu vârsta cuprinsă între 7-10 ani
 • temerari – copii cu vârsta cuprinsă între 11-14 ani;
 • eXploratori – adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani;
 • seniori – tineri cu vârsta cuprinsă între 19-24 ani

Cercetășia, prin propunerea ei educativă, însoțește tinerii în tranziția lor de la copilărie la vârsta adultă, ajutându-i, într-un mediu sigur, să dezvolte competențe, comportamente, valorile și atitudini necesare cetățeniei active.

Metoda Cercetășească este cadrul structurat, conceput pentru a ghida și încuraja în mod progresiv fiecare tânăr să folosească și să-și dezvolte capacitățile, interesele și experiența vieții de până acum, să stimuleze descoperirea și dezvoltarea de noi capacități și interese, să găsească modalități constructive de satisfacere a nevoilor în diferite etape de dezvoltare, respectând ritmul individual al fiecăruia.

Ce se întâmplă propriu-zis în programul cercetășesc?

Pe parcursul unui an cercetășesc, copii și tineri participă la activități educaționale săptămânale / bilunare în cadrul grupului local, la ieșiri în natură de 1-2 zile, la tabere educaționale / campuri cercetășești fie la nivel local, regional sau național, la proiecte în cadrul comunității. Toate aceste activități sunt dezvoltate în mod unitar în cadrul programului anual și participarea din partea cercetașilor impune consecvență.

Metoda pedagogică specifică, Metoda Scout, este o formă de educaţie non-formală testată și cu rezultate de succes pe parcursul a peste 125 de ani de cercetăşie (1907 – prezent).

Metoda Scout

Cercetășia completează în educaţia tânărului, familia și școala, și dezvoltă cunoașterea de sine, necesitatea de a participa, de a explora, de a descoperi, de a ajuta.

Cercetăşia vizează dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitate, a preocupării faţă de ceilalţi și față de sine. Ca cercetaş înveţi să trăieşti cu ceilalţi şi să ai o contribuţie activă la schimbările din comunitatea ta locală, naţională sau internaţională.

O lume cu indivizi împliniţi pe plan personal, spiritual şi social este o lume mai bună. Doar îmbunătăţindu-ne pe noi înşine vom reuşi să facem lumea mai bună.

Se pune întrebarea: cum, prin ce mijloace poate Cercetăşia să-şi îndeplinească Misiunea? Pe baza unui sistem educativ, numit Metoda Scout. Specificul Metodei este că împuterniceşte fiecare individ să devină agentul principal al propriei sale dezvoltări şi unicitatea ei se bazează pe îmbinarea mai multor elemente, care lucrează împreună, în coeziune oferind astfel un sistem complex de dezvoltare.

Scouting for Boys, manuscris original

Elementele Metodei Scout

Natura este cadrul ideal de învățare datorită posibilităţilor de dezvoltare fizică, emoţională, socială şi intelectuală pe care le oferă, iar o mai bună înțelegere a mediului înconjurător asigură o mai bună relație om-natură.

Sprijinul adult. Adulții facilitează și ghidează experiențele de învățare printr-un parteneriat copil/tânăr – adult, astfel încât experiența să fie una semnificativă pentru dezvoltare. 

Implicarea în comunitate – explorarea activă și angajamentul pentru comunitate favorizează o mai mare apreciere, cunoaștere și înțelegere între oameni.

Toate aceste elemente îmbinate asigură dezvoltarea copiilor și tinerilor din punct de vedere fizic, intelectual, afectiv, social, spiritual, etic (dezvoltarea caracterului).

Cadrul simbolic înseamnă folosirea de teme și simboluri situate în lumea imaginarului / poveștilor pentru a dezvolta o experiență atractivă de învățare. Numele patrulei, steagul, ceremoniile, poveştile sunt câteva dintre simbolurile cercetăşeşti. Fiecare grupă de vârstă are un cadru simbolic specific maturităţii şi nevoilor educaţionale. Scopurile acestei metode sunt multiple: dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, identificarea valorilor cercetăşeşti şi stimularea coeziunii şi solidarităţii grupului.

Sistemul de progres personal este un cadru progresiv de învățare, axat pe motivarea și provocarea unui individ la dezvoltare continuă. Permite fiecărui cercetaş să se autoevalueze şi să devină conştient de ritmul dezvoltării sale. Sistemul de progres foloseşte elemente ale cadrului simbolic corespunzător fiecărei grupe de vârstă.

Promisiunea Cercetaşului este angajamentul personal voluntar de a trăi conform Legii Cercetaşului, pe care fiecare tânăr îl ia când se alătură Mişcării.

Învăţarea prin acţiune asigură o însuşire activă a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor prin experiențele reale de viață, de zi cu zi, care sunt urmate de un proces de reflecție pentru a facilita învățarea și dezvoltarea continuă.

Lucrul în echipă / Sistemul de patruleutilizarea unor echipe mici ca mediu de învățare, cu scopul de a dezvolta lucru în echipă, abilități interpersonale, leadership, precum și construirea unui sentiment de responsabilitate și apartenență. Fiecare unitate locală de cercetaşi este organizată în patrule, adică grupuri de 4-9 tineri. Patrulele sunt conduse de unul dintre membri care devine şef de patrulă. Grupul îşi organizează activitatea şi împarte responsabilităţi sub supravegherea liderului adult. Patrulele au drept de participare activă la luarea deciziilor în unitate.

Legea Cercetaşului

Un cod de viață individual și colectiv care are la bază principiile Cercetăşiei. Reprezintă un cadru de referință / set de valori pentru comportamentul de zi cu zi al cercetaşului pe de o parte, şi stabileşte normele comunităţii cercetăşeşti, pe de alta parte.

Cele 10 legi ale cercetaşului

 1. Cercetaşul îşi iubeşte patria sa, România şi pe toţi cei care trăiesc în ea.
 2. Cercetaşul este loial, şi respectă cuvântul dat, nu minte, este curat în gând, în vorbă şi în faptă.
 3. Cercetaşul este util şi îşi ajută semenii în orice situaţie; este un prieten pentru toţi şi frate cu toţi cercetaşii.
 4. Cercetaşul este econom şi cumpătat, este îngăduitor cu alţii şi sever cu sine; îşi îngrijeşte corpul şi duce o viaţă sănătoasă.
 5. Cercetaşul iubeşte şi ocroteşte natura şi este bun cu animalele.
 6. Cercetaşul îşi respectă şi ascultă părinţii, şefii şi profesorii şi este disciplinat în tot ceea ce face.
 7. Cercetaşul este credincios şi respectă credinţa celorlalţi.
 8. Cercetaşul este curajos şi încrezător în puterile sale, vioi şi plin de însufleţire.
 9. Cercetaşul iubeşte învăţătura şi la rândul său învață şi pe alţii.
 10. Cercetaşul se străduieşte să facă în fiecare zi o faptă bună, oricât de neînsemnată ar părea ea.

Politica Safe from Harm – Angajamentul pentru sănătatea membrilor

În 2019, ne-am asumat dezvoltarea unei politici naționale, care să fie aplicată uniform la toate nivelurile organizației, care să asigure un mediu sigur pentru copii, tineri și adulți în absolut toate activitățile în care cercetașii sunt implicați.

Am țintit încă de atunci să avem o politică ușor de înțeles și de aplicat la nivelul întregii organizații, corelată cu standardele de activități din organizație, care să includă un minimum de condiții pentru toți adulții care ajung să lucreze cu copiii și tinerii, integrată în sistemul de formare, cu protocoale la fel de ușor de înțeles și aplicat.

Politica Safe from Harm (SfH) a fost unul dintre proiectele din cadrul țintelor strategice (COOL – cercetășia accesibilă și atractivă pentru adulți) în perioada 2019-2021, iar în planul trienal 2021-2024 politica de protecție a copilului, tânărului și adultului în cercetășie a devenit o prioritate a organizației.

Prin adoptarea și asumarea politicii de către Adunarea Generală, putem afirma că avem premisele necesare pentru a crea un mediu sigur și că ne dorim ca aceasta să fie aplicată în toate activitățile cercetășești atât de membrii ONCR, cât și de partenerii organizației, creând astfel o cultură a promovării și îngrijirii siguranței fizice, emoționale și psihice, a încrederii și respectului reciproc.

Misiunea Cercetașilor este să creeze o lume mai bună, ceea ce cuprinde, în primul rând, asigurarea unei ”lumi” mai bune în interiorul organizației noastre, la activități.

Puteți consulta ultima variantă a Politici SfH, adoptată în data de 14 noiembrie 2021, aici – link

Angajamentul cercetașilor pentru SDG

Experiența de învățare practică a cercetășiei este creată în mod expres pentru a oferi tinerilor abilitățile de care au nevoie pentru a deveni cetățeni globali implicați și pentru a sprijini pacea și dezvoltarea durabilă.

De-a lungul anilor, cercetașii au adus o contribuție remarcabilă la îmbunătățirea durabilității mediului, la promovarea păcii și la combaterea inechității. Prin inițiativele majore ale Mișcării Mondiale, cercetașii au contribuit deja cu peste două miliarde de ore petrecute în folosul dezvoltării durabile.

Inițiativa Scouts for SDGs reprezintă o mobilizare istorică care implică 54 de milioane de cercetași în a aduce cea mai mare contribuție coordonată a tinerilor la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD/SDG) până în 2030.. La nivel mondial ne propunem să oferim 4 miliarde de ore de serviciu în folosul comunității, în acțiuni legate de îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Scouts for SDGs este mai mult decât o simplă campanie sau angajament; este un efort organizat de a folosi diversele programe  cercetășești (de exemplu programele din cadrul Better World Framework, cum ar fi Mesagerii Păcii) pentru a răspândi și încuraja acțiunile pentru ODD.

Această inițiativă folosește, de asemenea, donațiile financiare și în natură de la World Scout Foundation și de o mare rețea de parteneri, inclusiv agenții ale Națiunilor Unite și organizații non-guvernamentale, pentru a sprijini proiectele regionale conduse de cercetași.