Mergi la

Pentru părinți

De ce să-ți trimiți copilul la cercetași?

Cercetășia scoate tot ce este mai bun din membrii organizației sale prin educație non-formală. Activitățile și jocurile sunt menite să îi ajute să se descopere pe ei: care sunt cele mai importante valori ale lor, care sunt punctele lor forte și ce pot face cu aceste abilități, să își dea seama ce își doresc cu adevărat și cum să obțină acel ceva. Vor avea sprijinul adulților și al celorlalți membri pe tot parcursul călătoriei lor.

Cum se pune totul în aplicare? Prin activități recurente, drumeții și campuri (tabere), vor avea ocazia să participe la ateliere interactive și să-și facă noi prieteni. Cercetășia reprezintă o experiență multiculturală, întrucât au posibilitatea să cunoască persoane de toate vârstele, atât din România, dar și din alte țări. Cercetașii sunt îndrumați și motivați să participe la campuri naționale, regionale și internaționale, unde au contact direct cu alți cercetași.

Cercetășia folosește o metodă specifică, testată în decursul celor mai mult de 100 de ani de existență, care are rezultate minunate în dezvoltarea armonioasă a membrilor ei. Lucrul în grupuri mici (numite patrule), accentul pe învățarea prin acțiune și urmărirea progresului individual al fiecărui cercetaș, realizarea activităților într-un cadru imaginar în care învățarea este distractivă și transferul competențelor dobândite în viața de zi cu zi, petrecerea timpului în natură, implicarea directă în comunitățile locale și asumarea unui set de valori (definite prin Legile și Promisiunea Cercetașului), toate astea cu sprijinul adulților, fac ca Cercetășia să fie un mediu minunat de creștere și dezvoltare personală.

Cât costă? 

Deoarece suntem o organizaţie non-profit, bazată doar pe voluntariat, plătim cotizaţia anuală de membru al ONCR, în valoare de 50-100/cercetaş. Acești bani se împart între nivelul naţional și local, la ONCR, la OMMS și la centrul local. Banii care se strâng sunt folosiţi pentru a achiziţiona echipamente şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităților.

Alte costuri individuale sunt: taxele de participare la evenimentele organizate la nivel internațional, național, regional sau local. Aceste costuri includ transport, mese, cazare, materiale etc. 

Costurile pot varia de la grup la grup (între 50-100 lei/cercetaș), în funcție de posibilitățile locale de atragere de resurse, și există reduceri pentru frați sau cazuri sociale. 

Ramuri de vârstă

Educația non-formală care se implementează la cercetași pune foarte mult accentul pe nevoile fiecărei persoane în parte, dar și pe nevoile generale ale grupului. Vârsta este un criteriu destul de important în alegerea tipului de activități, întrucât nevoile se schimbă odată ce creștem. Astfel, grupurile sunt împărțite în 4 mari categorii:

Lupişori (7-10 ani, clasele I-IV din sistemul de învățământ).

Cercetăşia le oferă cadrul propice să îşi facă prieteni, să se joace într-un mod organizat, să işi devolte simţurile. Cadrul simbolic (povestea) la lupişori se bazează pe “Cartea Junglei”, scrisă de Rudyard Kipling şi toate activităţile sunt realizate pe baza peripeţiilor lui Mowgli şi a prietenilor săi. Prin jocuri diverse, copiii învață tehnici de bază de supravieţuire şi orientare în natură.


Temerari (11-14 ani, clasele V-VIII în sistemul de învăţământ).

Temerarii iau parte la activităţi, campuri (tabere). Prin învățarea prin acţiune şi implicarea continuă în viaţa comunităţii, copiii vor avea o gândire pozitivă, se vor implica în luarea de decizii şi oferirea de soluţii atât în grup, cât şi faţă de comunitate. Cadrul simbolic (povestea) pe care se bazează sistemul lor de progres personal este trecerea de la câmpie, la podiş, la deal şi în cele din urmă la munte, semnificând o dezvoltare personală stadială. Acum tinerii lucrează la îmbunătățirea abilităților lor, învățând tehnici mai avansate de supravieţuire şi orientare în natură.


Exploratori (15-18 ani, clasele IX-XII în sistemul de învăţământ).

La exploratori se pune accentul pe activități în cadrul comunității, dezvoltare personală, gestionarea proiectelor personale și nu numai. Cadrul simbolic este “Cetatea” şi semnifică dezvoltarea progresivă a tânărului şi drumul prin care ajunge să aibă un rol constructiv în societate, în comunitatea lui/a ei.


Seniori (18-24 ani).

Activitatea seniorilor este compusă din proiecte de dezvoltare personală. Tânărul, la această vârstă se află într-o continuă căutare a propriului EU, în definirea propriului caracter, în crearea unui sistem de valori propriu, în descoperirea propriului loc în cadrul societăţii. Astfel, cadrul simbolic la seniori este “Călătoria”, acea trecere de la adolescenţă la maturitate. 


Activitățile de la fiecare ramură de vârstă sunt coordonate și sprijinite de Lideri.


Liderii nu reprezintă o altă ramură de vârstă. Sunt adulţi care sprijină şi lucrează direct în dezvoltarea copiilor şi tinerilor.

Pentru a ajunge lider este necesară parcurgerea unor stagii de formare și a unei perioade de practică supervizată, necesare în lucrul cu copiii.

Liderii sunt responsabili de patrule (grupurile de copii) specifice fiecărei ramuri de vârstă. Se ocupă cu organizarea activităţilor în cadrul Centrului Local și asigură  buna funcţionare a acestuia.

Pentru fiecare grup sunt create activități/jocuri specifice nevoilor, care provoacă tinerii și copiii să iasă din zona de confort, fără a-i suprasolicita. Activitățile sunt strâns corelate cu un cadru simbolic, menit să facă întreaga experiență mai plăcută, dar care ajută și la reținerea informațiilor și la aplicarea acestora în viața de zi cu zi.

Cadrul simbolic este o poveste în care cercetașii sunt personajele principale. Copiii și tinerii se folosesc de anumite imagini și simboluri, deoarece acestea sunt mult mai accesibile decât folosirea unor concepte abstracte. Cadrul simbolic al cercetăşiei este situat în lumea imaginarului şi astfel, prin această asociere a realului cu imaginarul, totul devine mult mai atractiv pentru cercetaşi. Acest cadru reprezintă un instrument folosit în toate activităţile şi fără acesta cercetăşia nu ar mai fi cercetăşie. El reprezintă un element ludic, care pune în funcţiune imaginaţia şi diferă în funcţie de ramura de vârstă. Acest cadru dă copiilor senzaţia aventurii, dăruire pentru o cauză nobilă, precum şi explorarea curajoasă. Până şi noţiunea de cercetaş reprezintă un simbol: aceea de om care merge înainte, care înfruntă greutăţile şi facilitează drumul celor care vin în urma sa. (M. Ştefan, 2001, p.113).