Planificare strategică

Planificarea strategică este efortul organizat de luare a deciziilor fundamentale şi de planificare a acţiunilor care arată cine este organizaţia, ce face şi de ce face ceea ce face în sensul atingerii scopului ideal pe care şi l-a propus.  

Transpus în contextul organizației noastre planificarea strategică reprezintă acțiunile desfășurate în vederea creării unui planului strategic, care să cuprindă toate proiectele și obiectivele necesare pentru a putea atinge viziunea Organizației. 

Rezultatul procesului este o nouă strategie, ce aduce cu sine un plan strategic împărțit (în organizația noastră) pe direcții, fiecare direcție având obiective bine definite pentru următorii ani. 

După ce planul strategic este votat și aprobat de către Adunarea Generală urmează implementarea și monitorizarea implementării planului, de către Consiliul Director și Organele Executive. 

Pentru o mai bună urmărire a obiectivelor se definesc planuri trienale, ce cuprind proiecte strategice care înglobează unul sau mai multe din obiectivele definite în planul strategic, pentru următorii 3 ani. Acest plan este supus votului Adunării Generale, iar pe baza lui Echipa Executivă și Consiliul Director definesc apoi planul operațional trienal, ce definește mult mai granular proiectele și obiectivele pentru următorii 3 ani. Exemple de plan trienal și plan operațional trienal se regăsesc pe blogul Consiliului Director. 

Apoi, în funcție de realitatea organizației, de resursele existente, de nevoi și condiționări interne sau externe, se definesc prioritățile strategice. În timp ce toate proiectele sunt importante și necesare, e util de definit care sunt acele proiecte către care vor fi alocate resurse în mod prioritar, pentru o mai bună gestiune a resurselor existente. Prin resurse ne referim la toate tipurile de resurse (umane, materiale, financiare etc.), dar mai ales la cele umane, întrucât toate proiectele implică muncă din partea unor voluntari din organizație, grup de voluntari ce este finit (și insuficient de cele mai multe ori pentru a implementa toate proiectele și țintele definite).