Totul a început cu: ”… o mică, neînsemnată întâmplare petrecută în 1988,
de Crăciun (povesteşte Bert Grunwald, iniţiatorul acestui proiect). O bătrână chiriaşă din casa unde locuiam, a venit cu lumina păcii, spunându-mi:  < Sunteţi conducătorul cercetaşilor. Am adus cu mine Lumina de la Betleem. Nu doriţi şi dumneavoastră s-o aveţi?>”

 

Un an mai târziu,1989, de la această întâmplare a pornit ideea de a dezvolta un proiect, prin implicarea cercetaşilor din Viena şi din alte oraşe austriece, prin care să transmită Europei întregi, mai ales ţărilor nou ieşite de sub dominaţia comunismului, mesajul de Pace transmis, acum peste 2000 de ani, ciobănaşilor din Betleem de către îngerii care le vesteau naşterea Celui ce avea să fie Lumina Lumi, Isus Cristos.
 Astfel, împreună cu cercetaşii din alte ţări, în special din Europa de Est, Lumina Păcii a ajuns în statele abia ieşite de sub dominaţia comunismului, cum ar fi Ungaria, Cehoslovacia şi chiar România.

 

 În anul care a urmat, acest proiect a fost preluat şi continuat şi de către alte ţări, URSS, Polonia, pentru ca în anii următori această mişcare să fie promovată în din ce în ce mai multe ţări de către cercetaşi, în 2005 depăşind graniţele Europei, Lumina Păcii ajungând în Statele Unite.

 

 Anul 1996. Pentru prima dată o delegaţie a cercetaşilor din Iaşi ( din cadrul ASCRO) a participat la Ceremonia specială organizată la Viena, revenind în ţară cu acest simbol şi dăruindu-l tuturor cercetaşilor din zona Moldovei.
 Devenit deja o tradiţie, acest proiect se desfăşoară anual în preajma Crăciunului, cu sprijinul Episcopiei de Iaşi prin implicarea cercetaşilor catolici atât din Moldova, cât şi din alte centre din ţară, fiind unul dintre multele lucruri prin care noi încearcăm să lasăm această lume un pic mai bună decât am găsit-o.

 

2. Mesajul

 

 “… lăsaţi această lume un pic mai bună decât aţi găsit-o” aşa îşi încheie Robert Baden Powell, fondatorul mişcării scout, ultima scrisoare către cercetaşii din întreaga lume.
 Acesta a fost şi gândul primelor persoane care au iniţiat proiectul Luminii Păcii de la Betleem în frunte cu Bert Grunwald, în 1989, când cercetaşii au preluat pentru prima dată flacăra din grota unde s-a născut Isus Cristos, în Betleem, pentru a o dărui ca simbol al Păcii întregii Europe, proaspăt ieşită de sub dominaţia comunismului.

 

Ajungând astăzi la a 19-a ediţieîn Europa şi la a 12-a în ţară, proiectul Luminii Păcii de la Betleem  a devenit deja o tradiţie prin care mii de cercetaţi încearcă să lase în urma lor puţin bine, puţină linişte, puţină pace în sufletul aproapelui lor, în comunităţile în care trăiesc şi în ţările din care provin.

 

Auzim din ce în ce mai mult de conflicte, tensiuni armate şi atentate, despre conflicte legate de migraţie şi discriminare, auzim de comunităţi întregi devastate de intemperiile naturii, auzim de familii în care predomina violenţa, auzim despre drame personale ale unor semeni de-ai noştri care nu şi-au găsit liniştea interioară şi nu au mai reuşit să facă faţă problemelor cu care se confruntă zi de zi.


 Pentru aceste persoane, pentru aceste comunităţi, împotriva acestor probleme să ducem mai departe acest simbol, această Flacără aprinsă din acel umil loc în care s-a născut Mesagerul suprem al Păcii în lume, Isus Cristos. Să ducem acest mesaj tuturor celor care au nevoie de puţin mai multă pace în suflete, familiilor noastre, vecinilor noştri, persoanelor care suferă atât de boli fizice, cât şi sociale, membrilor comunităţilor noastre, contribuind, astfel, la crearea unei lumi un pic mai bune.