Stagiul Naţional de Pedagogie Scout 2010 a avut loc între 19-25iulie 2010 la Centrul Cercetăşesc de la Nocrich, jud. Sibiu. Timp de 7 zile pline, 64 lideri din 22 centre locale s-au adunat la Nocrich pentru a parcurge, pe grupe de vârstă, un complex program de formare în pedagogie Scout. 

 

Lucrându-se atât în sesiuni comune cât şi aplicaţii practice pe ramuri de vârstă, cu formatori dedicaţi, liderii participanţi au deprins cunoştinţe şi abilităţi legate de pedagogia şi metoda scout, tehnici de animaţie, planul anual de activitate al unităţii, managementul unităţii de cercetaşi, “secretele” ramurilor de vârstă şi multe altele.

 

Stagiul Naţional de Pedagogie Scout 2010 este ultima componentă de formare din cadrul proiectului “100 de idei de educaţie ninformală”, proiect finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.

 

Ideea dezvoltării unui stagiu naţional de pedagogie scout a apărut anul trecut din nevoia ONCR de a avea câţi mai mulţi lideri cu compenţe dezvoltate pe această arie care să poată asigura dezvoltarea şi procesul de învăţare al tinerilor prin implementarea Metodei Scout. De asemenea, formarea continuă a liderilor cercetaşi asigură creşterea calităţii programului educaţional în ONCR.