Campania Naţională „Implicare pentru Dezvoltare”

Consiliul Tineretului din România desfăşoară în perioada Septembrie – Noiembrie 2010 Campania Naţională „Implicare pentru Dezvoltare", campanie
de consultări cu tinerii şi responsabilii de politici pentru tineret,
realizata  la nivelul tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale
României. Scopul Campaniei îl reprezintă consultarea directă a tinerilor
la nivel naţional cu privire la problemele socio-economice și culturale
cu care aceştia se confruntă, în vederea dezvoltării în mod sustenabil a
comunităţilor  si a politicilor locale/naţionale pentru tineret.
Campania este finanţată prin Programul "Tineret în Acţiune" al Comisiei Europene, Acţiunea 5.1. – Întâlniri ale tinerilor şi ale responsabililor de politici de tineret.

 

Activităţile
constau în organizarea unui seminar de consultări în cadrul căruia,
tinerii participanţi alături de reprezentanţi ai autorităţilor publice,
vor identifica nevoile, soluţiile şi actorii responsabili în
implementarea lor. Ulterior fiecărui seminar va fi organizată o
conferinţă regională pentru tineret în cadrul căreia vor fi discutate
cele mai viabile soluţii identificate, precum şi posibilitatea unor
angajamente de toate părţile în implementarea lor.

 

Totodată,
Campania de consultări se va încheia cu o Conferinţă naţională pentru
tineret în cadrul căreia vor fi invitaţi toţi actorii relevanţi în
domeniu, la nivel naţional, iar rezultatele finale, cuprinse  într-o
Rezoluţie finală, vor reflecta situaţia tineretului la nivel naţional şi
vor sta la baza dezvoltării ulterioare a politicilor pentru tineret.

 

Evenimentele de consultări vor avea loc dupa cum urmează:

–              20-21 Septembrie: Cluj Napoca

–              23-24 Septembrie: Timişoara

–              27-28 Septembrie: Botoşani

–              30 Sep – 1 Oct: Drobeta Turnu Severin

–              11-12 Octombrie: Galaţi

–              14-15 Octombrie: Târgoviste

–              18-19 Octombrie: Sibiu

–              21-22 Octombrie: Bucureşti

–              10 Noiembrie: București – Conferinţa naţională

 

În perioada 1
– 15 Septembrie 2010 este deschis apelul la aplicaţii pentru
consultările din regiunile de Vest şi Nord-Vest ale ţării. Tinerii cu
vârsta între 14-30 ani din judeţele acestor regiuni de dezvoltare se pot
inscrie prin trimiterea formularului de aplicatie aferent fiecarei
regiuni la adresa de email contact@next.scout.ro pana la data de 15 Septemberie 2010.

 

download  formular de aplicatie – regiune Nord-Vest

download  formular de aplicatie – regiune Vest