Obiectivul general al postului

Asigurarea  realizării obiectivelor organizatiei, precum şi a urmăririi calităţii si rezultatelor activităților printr-un management adecvat al voluntarilor, în concordanță cu deciziile Consiliului Director, Misiunea Organizației și Metoda Scout.

1.    Cerințe

·         Experiență: minim 3 ani într-o poziție relevantă (de conducere, coordonare, management  proiecte), experiența într-un mediu non-profit constituie un avantaj

·         Studii superioare economice prezintă un avantaj

·         Viziune, propuneri, inițiativă, soluții, finalitate, comunicare, lucru în echipă, manager de proiect

·         Foarte bune abilități de comunicare și relaționare

·         Foarte bune abilități organizatorice

·         Foarte bune abilități de scriere de proiecte și atragere de fonduri în mediul non-guvernamental

·         Limba engleză – nivel avansat

·         Experiență în utilizarea educației non-formale (constituie avantaj)

2.    Responsabilitățile postului

·         Asigură comunicarea internă și externă a organizației și dezvoltă strategia de comunicare.

·         Este liantul între Consiliul Director și responsabilii executivi, asigură comunicarea dintre aceștia;

·         Dezvoltă și implementează procedurile de management și standardele de calitate.

·         Asigură acoperirea pozițiilor libere de coordonatori de proiecte și departamente.

·         Reprezintă Cercetașii României în fața companiilor, organizațiilor neguvernamentale și instituțiilor, dezvoltând parteneriate relevante.

·         Asigură atragerea fondurilor necesare pentru susținerea activităților

·         Asigură planificarea și implementarea programelor naționale

·         Asigură un management eficient al voluntarilor

·         Coordonează eficient echipa pe care o are în subordine

·         Supervizează îndeplinirea sarcinilor specifice ale responsabililor executivi și coordonatorilor de proiecte

·         Urmărește îndeplinirea standardelor de calitate și întărirea imaginii organizației

 

3.    Se oferă

 

·         Salariu competitiv pentru mediul  non-profit

·         Oportunități variate de dezvoltare, atât naționale cât și internaționale, în diferite domenii de interes

·         Mediu de lucru stimulant și creativ

·         Mentorat de la experți în domeniu pe partea de comunicare, relații externe și management organizațional

·         Lucru într-o echipă tânără și plină de energie

·         Posibilitatea de a influența în mod pozitiv impactul educației non-formale în România

 

4.    Contact

 

·         Curriculum vitae, scrisoare de intenție și referințe la adresa: contact@scout.ro

·         Cu email având titlul – Aplicare poziție Director Executiv

·         Pănă în data de 25 octombrie 2013

·         Numai candidații cu profil adecvat vor fi contactați în vederea procesului de selecție.