Dragi prieteni,

 

 

Prin aderarea la valorile democratice, dreptate și pace, cercetășia este un mod de a trăi. În angajamentul de a promova o lume mai bună care are la bază înțelegerea între oameni, echitatea și toleranța, marea familie a cercetășiei, cu cei peste 33 000 000 de membrii ai săi, resimte situația prin care trece acum poporul ucrainean ca una dureroasă și profund regretabilă.

 

Alături de Plast – Organizația Națională Scout din Ucraina, Organizația Națională “Cercetașii României” (ONCR), în calitatea sa de Mesager al Păcii, își exprimă profunda îngrijorare față de evenimentele care au loc în Ucraina, în special față de cele care compromit stabilitatea internă, siguranța comunității și respectarea drepturilor omului.

 

ONCR atrage atenția asupra importanței restabilirii calmului și încurajează luarea tuturor măsurilor necesare pentru aplanarea situației. În acord cu principiile cercetășești, susținem folosirea dialogului ca instrument principal pentru a pune capăt acestei crize.

 

Cercetașii din România adresează un apel de solidaritate către toți cei care cred în puterea oamenilor de a schimba lumea în bine. În apelul său către umanitate și dialog, ONCR consideră că justificările economice, politice sau de orice altă natură nu pot servi drept cauză sau motiv pentru un conflict violent și mai ales nu pot justifica durerea poporului ucrainean.

 

ONCR este cea mai mare organizație de copii și tineri din România, GATA ORICÂND să lupte pentru respectarea valorilor democratice cât și a dreptului inalienabil la viață.

 

Gata Oricând,

Organizația Națională “Cercetașii României“

București, 25.03.2014

 

Bianca Neșiu-Bedreag, Președinte

Vasile Darie, Vicepreședinte

Marian Panait, Responsabil Național Comunicare şi Relaţii Externe

Ana Gheorghiu, Secretar

Sînziana Râșca, Comisar Internațional

Elena Lupoaea-Petrea, Responsabil Național Programe

Ioana Ciocoiu & Liliana Cojocariu, Responsabili Naționali Resurse Umane

Petronela Petrea, Responsabil Național Dezvoltare Organizațională

Maricel Maroti, Responsabil Național Management Organizațional

Mihaela Gîrleanu, Director Executiv
[en]

 

Together for a better world !

 

Dear friends,

 

By acceding to democratic values, justice and peace, Scouting is a way of life. In its commitment to promote a better world based on mutual understanding, equity and tolerance, the great family of Scouting, with over 33 million members worldwide, considers the situation of the Ukrainian people painful and deeply regretable.

 

Alongside with Plast – the National Scout Organization of Ukraine, the National Organization of “Romanian Scouts” (ONCR), as a Messenger of Peace, expresses its profound concern for the events which taking place in Ukraine, especially for those that compromise the internal stability, security of the community and the inviolability of the human rights.

 

ONCR points out the importance of restoring calm and encourages taking all necessary measures for the de-escalation of the situation. In line with the Scouting values, we advocate for the use of dialogue as the main instrument to end this crisis.

 

Romanian Scouts address a solidarity appeal to all those who believe in human’s power to create a better world. In its appeal to humanity and dialogue, ONCR believes that no economic, political or any other type of justification can serve as cause or reason for a violent conflict or justify the pain of the Ukrainian people.

 

ONCR is the largest children and youth organization in Romania, ALWAYS PREPARED  to fight for the respect of democratic values and the inalienable right to life.

 

Always Prepared,

National Organization of “Romanian Scouts”

Bucharest, 25.03.2014

 

 

Bianca Neşiu-Bedreag, President

Basil Darie, Vice-President

Marian Panait, PR & Comunication Commissioner

Ana Gheorghiu,  Secretary

Sînziana Raşca, International Commissioner

Elena Lupoaea-Petrea, Programme Commisioner

Ioana Ciocoiu & Liliana Cojocariu Human Resources Commissioner

Petronela Petrea, Organisational Development Commissioner

Maricel Maroti, Organisational Management Commissioner

Mihaela Girleanu, Executive Director