311750_266419400037146_2677287_n15 000 de copii și tineri din peste 100 de școli, reprezentând 27 de județe și municipiul București desfășoară în săptămâna 7-11 aprilie 2014 activități educative și recreative în cadrul inițiativei propuse de Organizația Națională “Cercetașii României” (ONCR) <“Să știi mai multe, să fii mai bun” în spiritul Cercetășiei> din cadrul programului “Școala Altfel” 2014.

 

Pentru al treilea an consecutiv, ONCR primește aprobarea din partea Ministerului Educației Naționale pentru un program educativ de calitate, care completează armonios recomandările extracurriculare și extrașcolare ale inițiativei „Şcoala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” și răspunde nevoilor de educație non-formală ale copiilor și tinerilor din România.

 

Împărtășind deja plăcuta experiență și succesul programului de anii trecuți, când peste 150.000 de elevi au experimentat viața de cercetaș, ONCR continuă frumoasa tradiție, venind cu o propunere educațională inovativă, luând în considerare fiecare ramură de vârstă. Structura programelor este în concordanţă cu vârsta elevilor iar obiectivele educaţionale pentru fiecare grupă de vârstă sunt definite în mod progresiv. Activitățile sunt propuse pe trei ramuri de vârstă, respectiv:

 

Peste 100 de voluntari adulți, lideri din cadrul centrelor locale ONCR, au răspuns cu promptitudine și entuziasm, pentru a fi alături de dascăli pe parcursul acestei săptămâni. Fișele de activități sunt gândite astfel încât să poată fi implementate cu ușurință, atât în interior, cât și în exterior, de către profesorii sau diriginții care gestionează activitățile din cadrul săptămânii “Școala Altfel”.

Modelul educațional propus stimulează spiritul civic, apropierea de natură și comunitate oferind copiilor și tinerilor oportunitatea pentru cunoașterea de sine, explorare și participare activă.

 

Echipa Organizației Naționale “Cercetașii României” răspunde cu implicare și bucurie acestei inițiative. Cercetășia este educație pentru viață și este aproape de copiii și tinerii de astăzi și implicit, de comunitate!