Apel de înscriere pentru cursul de formare Pedagogia Cercetășească – Premisă în educația non-formală

Organizația Națională “Cercetașii României”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ilfov (D.J.S.T.I.) și Casa Corpului Didactic Ilfov (C.C.D. ILFOV) implementează cursul de formare continuă Pedagogia cercetășească – premisă în educația non-formală în cadrul proiectului “Să învăţăm în natură!”.

Cursul de pedagogie cercetășească furnizează un set de informații și instrumente de educație non-formală în baza Metodei Scout și este unul interactiv, bazat pe instrumente participative și activitaţi de învăţare prin descoperire cu utilizare de strategii inovative.

CUI SE ADRESEAZĂ ACEST CURS?

Cursul se adreseaza unui număr de 30 de cadre didactice și lucrători de tineret. Menționăm că în cazul unui număr mare de înscrieri și în limita locurilor disponibile, vor avea prioritate cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal din judeţul Ilfov.

În baza certificării cursului din partea CNFP, cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal pot solicita eliberarea Atestatului de formare continuă cu 10 credite profesionale transferabile.

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE DOBÂNDITE:

 • Instrumente de educație non-formală în baza Metodei Scout adresate dezvoltării copiilor/ tinerilor, care pot fi transferate şi în sistemul de educaţie formal;
 • Abordare nouă (constructivistă) în procesul de învăţare (profesorul/ formatorul/ lucrătorul de tineret ghidează, facilitează, sprijină etc.);
 • Proces propriu de dezvoltare personală, dat fiind ca educaţia prin metoda cercetăşească este un proces prin care ambii actori implicaţi au de câştigat în planul dezvoltării personale.

11076260_836805523021258_8837302996794824357_n

DURATA CURSULUI

Durata totală a cursului de formare (modulul teoretic şi practic) este de 40 de ore şi va avea loc în două etape:

 • Etapa I – Modulul teoretic se derulează în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie la Zărneşti.
 • Etapa a II-a – Modulul practic se derulează în perioada 1 noiembrie – 30 noiembrie şi sumarizează 24 de ore de pregătire, implementare, evaluare şi raportare de activități non-formale adresate copiilor/ tinerilor.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • Completarea formularului de înscriere până la data de 23 octombrie 2015;
 • Asumarea prezenței pe toată durata cursului (modul teoretic şi practic);
 • În cazul cadrelor didactice, asumarea prezenței la examinarea finală care va avea loc în luna noiembrie 2015 (data exactă va fi stabilită ulterior, în funcție de disponibilitatea cursanților);
 • Achitarea contribuţiei de participare în valoare de 150 RON până la data de 23 octombrie 2015, contribuție care acoperă trei zile de curs (30 octombrie – 1 noiembrie), cazare, masă și materiale de studiu şi în cazul cadrelor didactice, evaluarea finală și eliberarea atestatelor. Menționăm că transportul va fi suportat de participanți, acesta nefiind inclus în contribuția de participare.

CRITERII DE SELECŢIE:

 • Datele prevăzute în formularul de candidatură (profilul candidatului);
 • Motivația și capacitatea de valorificare a competențelor dobândite (follow-up).

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE:

 1. Completarea FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE;
 2. Confirmarea participării din partea organizatorilor;
 3. Completarea dosarului de înscriere până la data de 23 octombrie 2015:
 • Act de identitate, în copie cu mențiunea “conform cu originalul”;
 • Dovadă de plată a contribuţiei de înscriere în valoare de 150 RON, prin virament bancar, în contul specificat ulterior.

Pentru cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal care solicită eliberarea Atestatului de Formare Continuă cu 10 credite transferabile, dosarul va cuprinde şi:

 • Certificat de naștere, în copie cu mențiunea “conform cu originalul”;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)/ Certificat de divorț (dacă este cazul)/ Act de schimbare de nume (dacă este cazul), în copie cu mențiunea “conform cu originalul”;
 • Acte de studii didactice, în copie cu mențiunea “conform cu originalul”;
 • Adeverință din partea instituției de învățământ în care este încadrat cursantul, care să conțină informații cu privire la funcția sa didactică, specializare și vechime în funcție.

Precizăm că aceste documente vor fi colectate în perioada derulării modulului teoretic (30 octombrie, Zărneşti).

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați telefonic la nr. 0040 723723827 sau prin e-mail la adresa contact@next.scout.ro.

Vă așteptăm să descoperiți alături de noi frumusețea cercetășiei!