Delegația României a fost prezentă sâmbătă la Ceremonia ecumenică de la Viena, alături de peste 700 de cercetași din 21 țări, pentru a prelua Lumina Păcii de la Betleem.

Formată din 32 de cercetași din 12 filiale și sucursale ale Organizației Naționale “Cercetașii României”, delegația din România a trăit cu bucurie momentul spiritual cercetășesc și a transmis mesajul de pace către toți cercetașii din lume:

FOTO 1

Foto: Scouts et Guides de France

<Dragi surori și frați cercetași,

Cercetașii României vă salută cu bucurie! În vremuri în care umanitatea se confruntă cu multe momente dificile, am venit să aducem contribuția noastră concretă pentru dialog și pace. Suntem hotărâți să continuăm ca prin ceea ce facem să transformăm suferința și negativismul din noi și din jurul nostru, în compasiune și iubire, făcând în fiecare zi cel puțin un pas în această direcție.

Venim să vă spunem cu claritate că pacea începe cu fiecare dintre noi! E în capacitatea și de datoria noastră să descoperim și să trăim unitatea tuturor oamenilor într-o singură mare familie, indiferent de culoarea pielii, religie sau naționalitate. Ține de fiecare din noi să creăm relații armonioase, iertând, respectând și iubind tot ce se manifestă în noi și în cei din jurul nostru. Ca cercetași, ne angajăm să fim gata oricând pentru a conștientiza mereu lumina noastră interioară, pentru a o amplifica împreună în comunitățile în care trăim.

Vom duce cu noi mesajul și practica zilnică a păcii prin valorile pe care le împărțim cu toții. Lumina va fi preluată de grupurile de cercetași din România și păstrată vie prin tot ceea ce vom face împreună mai departe, pentru o lume mai bună.>

New Picture

Proiectul “Lumina Păcii de la Bethleem” a fost început în 1989 de către cercetașii din Austria, pentru a promova Pacea și, mai mult decât atât, dialogul ecumenic între bisericile creștine. Astfel, anual, are loc la Viena o ceremonie ecumenică (o ceremonie religioasă la care participăreprezentanți ai diferitor confesiuni creștine) în care se oferă ca simbol al Păcii o flacăra aprinsă de la Grota de la Betleem. Împărțirea flacărei aprinse în Europa (și chiar și în afara Europei) semnifică angajamentul/ dorința cercetașilor de a promova atât dialogul ecumenic, cât mai ales PACEA ca modalitate de a relaționa cu ceilalți (în relația cu cei din jur, în relațiile între țări, relațiile între confesiuni etc.)