Formare pentru inițiative educaționale locale la Stagiul Național de Pedagogie

Organizația Națională “Cercetașii României” (ONCR) în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului implementează în perioada 15 august – 30 septembrie 2016 – Stagiul Național de Formare pentru Inițiative Educaționale Locale.

20160831_121844

Scopul proiectului este dezvoltarea capacității organizaționale la nivelul structurilor locale de tineret în vederea creșterii calității preceselor educaționale livrate și asigurării sustenabilității impactului în comunitate a acestora. Proiectul promovează participarea tinerilor, atât prin implicarea voluntarilor în educația și dezvoltarea copiilor din mediul urban-rural, cât și prin activitățile variate în care acești copiii și tineri se vor implica.

Săptămâna asta s-a dat startul primei sesiuni de formare, desfășurată în perioada 29 august – 4 septembrie 2016 la Centrul Cercetășesc Nocrich – H.C. Habermann, loc. Nocrich, jud. Sibiu. Activitatea de formare este implementată în serii paralele și implică o aplicație practică în localitatea Nocrich, o comunitate rurală formată din tineri de etnie romă. Pe parcursul zilelor de formare se va urmări dezvoltarea abilităților pentru ghidarea proceselor educaționale în comunitate pentru 50 de lucrători de tineret. 

20160831_121923

Ulterior, participanții la stagiul de formare vor iniția și dezvolta în comunitățile din care fac provin un plan de activități anual pentru tineri din comunitatea lor, în care se va urmări, pe de o parte, dezvoltarea de activități participative în comunitate, și, pe de altă parte, dezvoltarea personală a fiecărui individ pentru a deveni un agent al schimbării. Acest plan de activitate va fi dezvoltat de fiecare participant în perioada 5-11 septembrie în cadrul celei de-a doua acțiuni de formare – Academia de Lideri, desfășurată în loc. Cioclovina și va primi în faza de elaborare suportul formatorilor la stagiul de formare, urmând ca acesta să fie implementat pe parcursul întregului an (septembrie 2016 – august 2017).

Cursurile de formare proiectează tehnici non-formale, vocaționale, care sunt interactive și inovative, oferind participanților din 13 județe și municipiul București un mediu de laborator în care pot lucra la dezvoltarea personală. Ca beneficiu pe termen lung al proiectului ne așteptăm ca tinerii să organizeze grupuri informale care vor desfășura activități de voluntariat și educație non-formală, mici proiecte de antreprenoriat social, spre beneficiul celorlalți membri ai comunității, astfel transmițând mai departe know-how-ul lor și devenind vectori de bază în dezvoltarea zonelor respective.

20160831_120532

Metoda educațională propusă – Metoda Scout – este unică (prin instrumentele și abilitățile vizate, bazându-se pe un cadru simbolic specific și complex, adaptat mereu), oferind beneficiarilor oportunitatea de a se angaja în activități diverse, dezvoltând potențialul fiecărui individ și al grupurilor, responsabilizându-i și insuflându-le valori clare, prin dezvoltare multilaterală a individului, în funcție de nevoile vârstei la care acesta se află.

În prezent ONCR reprezintă una dintre cele mai mari mișcări neguvernamentale de tineret din România, derulând la nivel național, prin Echipele de Programe și la nivel local, prin cele 79 de structuri locale, programe educaționale de calitate. Încă din 1914 de la apariția mișcării în România, Cercetașii își asumă responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea unei societăți responsabile și implicate, prin crearea de oportunități de formare și dezvoltare non-formală. Expertiză vastă în dezvoltarea programelor educaționale non-formale recomandă ONCR ca partener educațional de încredere în implementarea proiectului propus. 

Pentru mai multe informații cu privire la proiect, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@next.scout.ro.