20161114_141406

Începând cu data de 14 noiembrie 2016, Organizația Națională “Cercetașii României” (ONCR) a devenit membră cu drepturi depline a Consiliului Tineretului din România (CTR). Finalizarea procesului de aderare la titulatura de membru a avut loc în cadrul sesiunii extraordinare a Adunării Generale CTR, desfășurată în aceeași zi, la Timișoara.

Împărtășind o viziune comună cu privire la sectorul de tineret ca unul activ și participativ, credem că împreună putem avea un impact real, contribuind la apărarea și promovarea drepturilor tinerilor, precum și la creșterea participării acestora la viața societății din care fac parte.

Reprezentând una dintre cele mai mari mișcări de tineret de la nivel național, prin expertiza sa, ONCR își reconfirmă rolul de reprezentare în plan local și național în procesul de dezvoltare a politicilor publice care vizează tinerii și care pot avea un impact pozitiv asupra acestora, prioritar în domenii care vizează învățarea nonformală, implicarea civică și voluntariatul.

Despre CTR

Consiliul Tineretului din România este federația care reprezintă tinerii și organizațiile de tineret la nivel național și internațional, fiind principalul partener neguvernamental pe probleme de tineret în raport cu autorităţile şi instituţiile publice centrale abilitate în domeniul politicilor pentru tineret. În prezent, CTR reunește 19 structuri federative cu o rețea de peste 300 de organizații de și pentru tineret din țară, fiind singura structură din România afiliată la Forumul European al Tineretului (European Youth Forum) și la Organizația Mondială pentru Tineret (World Assembly of Youth). Forumul European al Tineretului este structură principală de reprezentare a tinerilor de la nivel european, cu care cercetășia europeană are legături adânci și care, asemeni Organizației Mondiale a Mișcării Scout (OMMS), primește o singură structură reprezentativă din fiecare țară.

Despre ONCR

Organizația Națională “Cercetașii României” (ONCR) este cea mai veche mişcare neguvernamentală educațională de tineret din România, cu 4500 de membri activi în 80 de structuri locale răspândite în 36 de județe din toată ţară. Din anul 1922, ONCR este membră fondatoare a Organizației Mondiale a Mișcării Scout, care numără în prezent peste 40 000 000 de membri activi în 216 țări şi teritorii. Misiunea Cercetăşiei în societatea românească este de a contribui la educarea copiilor și tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate.  

Pentru mai multe informații despre ONCR sau CTR vă rugăm să vizitați paginile oficiale sau paginile de facebook. De asemenea, ne-am bucura să vă alăturați demersurilor comune inițiate!