The English version is available below

Forumul European de Metode Educative se apropie de final, adunând peste 80 de participanți din 31 de țări, 7 keynote speakers și informații nelimitate pe care le-am împărtășit în perioada 30 mai – 3 iunie. Am discutat despre implicarea tinerilor, despre schimbare, impact social, egalitatea de gen, SDG-uri și multele moduri prin care putem să ne dezvoltăm, să ne îmbunătățim metodele educative și abilitățile prin care să construim un viitor mai bun.

Am abordat prin diverse metode nonformale subiecte precum Dezvoltare Spirituală, modelul nostru de Diversitate și Incluziune, integrarea SDG-urilor în programul educațional cercetășesc, Politica “Safe from Harm” care protejează cercetașii de potențiale pericole, Programul Internațional “Better World” – o abordare reînnoită care reunește proiecte precum Scouts of the World, World Scout Environmental Programme și Dialogue for Peace, parteneriatul între OMMS și WWF care implică unirea eforturilor pentru lupta împotriva schimbărilor de mediu, egalitatea de gen și noul parteneriat cu programul HeForShe al Națiunilor Unite care luptă pentru eradicarea inegalităților de gen, și nu în ultimul rând impactul social. Toate aceste subiecte sunt moduri prin care putem să facem lumea mai bună, puțin câte puțin, unul câte unul, împreună, într-un efort unit.

Suntem onorați să fim gazda unui asemenea eveniment plin de resurse informaționale și inspiraționale și le mulțumim tuturor keynote speakerilor care au fost aici să ne ghideze și să ne inspire, să ne ajute să ne atingem obiectivele de a crea o lume mai bună:

  • Eduard Vallory – Președintele Centrului UNESCO din Catalonia despre Educația Globală
  • Stuart Orr – Managerul Departamentului de Ape și Râuri în cadrul WWF International despre Implicarea Tinerilor în abordarea SDGurilor
  • Trisha Shetty – Fondator și CEO al SheSays despre Educația pentru egalitatea de gen
  • Joao Marques da Costa – Secretarul de Stat al Educației în Portugalia despre Abilități pentru 2030
  • Liam Burns – Directorul Departamentului de Politici, Strategie și Inovare în cadrul Scout Association despre Măsurarea Impactului Social
  • Joao Armando Goncalves – fostul Președinte OMMS despre Implicarea tinerilor în construirea unor orașe sustenabile și conectate
  • Craig Turpie – Președintele OMMS despre Viziunea 2023

Inspirația vine din lucrurile pe care le facem. De cele mai multe ori, primul pas de a realiza lucrurile care contează este să începem. Simțim că acest forum a fost o oportunitate minunată de a continua să contribuim la dezvoltarea cercetășiei în România!

Pagina evenimentului: https://www.facebook.com/scoutemforum/

The European Scout Educational Methods Forum is coming to an end, having gathered over 80 participants of 31 different countries, 7 keynote speakers and unlimited knowledge that we shared together during 30 May – 3 June. We talked about youth involvement, change, social impact, gender equality, SDGs and the many ways we can improve ourselves, our educational methods and our skills so that we can build a better future.

By using several nonformal methodsm we tackled subjects such as our Spiritual Development Tool, our Diversity and Inclusion Model, the integration of SDGs in the programme of Scout associations, The Safe from Harm policy that keeps scouts safe from any potential harms, the Better World Framework – a renewed approach to the framework bringing together Scouts of the World, the World Scout Environmental Programme and Dialogue for Peace, the WWF partnership between WOSM and WWF which holds a great importance for us as we join our forces against climate change, Gender and the new partnership with UN’s HeForShe programme that wishes to eradicate gender inequality, as well as social impact, all of them summing up the many ways through which we can make the world a better place little by little, one by one, together in a joint effort.

We are humbled to have had the opportunity to host such a resourceful event in terms of knowledge and inspiration and we warmly thank all keynote speakers who were here for us, to guide us and inspire us, to help us achieve our goals to a better world.

Eduard Vallory – Chairman of UNESCO Center of Catalunya on Global Education
Stuart Orr – Freshwater Manager at WWF International on Involving Young People in tackling SDGs
Trisha Shetty – Founder and CEO of SheSays on Education for gender equality
Joao Marques da Costa – Secretary of State for Education on Skills for 2030
Liam Burns – Head of Policy, Strategy and Innovation Department in the Scout Association on Measuring Social Impact
Joao Armando Goncalves – former President of WOSM on Youth involvement in building sustainable and connected cities
Craig Turpie – President of WOSM on Vision 2023

Inspiration comes from the things we do. Often, the first step of doing things that matter is to get things started. We feel this forum was a great opportunity to continue to contribute to the development of scouting in Romania!