Organizația Națională “Cercetașii României” (ONCR) în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului a implementat în perioada 13 august – 28 octombrie 2018 proiectul Inițiative educaționale locale – premisă în formarea unor comunități sănătoase

Scopul proiectului este dezvoltarea capacității organizaționale la nivelul structurilor locale de tineret în vederea creșterii calității preceselor educaționale livrate și asigurării sustenabilității impactului în comunitate a acestora. Proiectul promovează participarea tinerilor, atât prin implicarea voluntarilor în educația și dezvoltarea copiilor din mediul urban-rural, cât și prin activitățile variate în care acești copiii și tineri se vor implica.

Scopul proiectului este dezvoltarea capacității organizaționale la nivelul structurilor locale de tineret în vederea creșterii calității activităților educaționale livrate și asigurării sustenabilității impactului în comunitate a acestora.

In perioada 5-9 septembrie a avut loc prima sesiune de formare, desfășurată Nocrich Scout Centre – H.C. Habermann, loc. Nocrich, jud. Sibiu. Activitatea de formare este implementată în serii paralele și implică o aplicație practică în localitatea Nocrich, o comunitate rurală formată din tineri de etnie romă. Pe parcursul zilelor de formare s-a urmărit dezvoltarea abilităților pentru ghidarea proceselor educaționale în comunitate pentru 30 de lucrători de tineret.

Ulterior, participanții la stagiul de formare au inițiat și dezvoltat în comunitățile din care fac provin un plan de activități anual pentru tineri din comunitatea lor, în care se va urmări, pe de o parte, dezvoltarea de activități participative în comunitate, și, pe de altă parte, dezvoltarea personală a fiecărui individ pentru a deveni un agent al schimbării. 

Cursurile de formare au utilizat tehnici non-formale, vocaționale, care sunt interactive și inovative, oferind participanților din 15 județe și municipiul București un mediu de laborator în care pot lucra la dezvoltarea personală. Ca beneficiu pe termen lung al proiectului ne așteptăm ca tinerii să organizeze grupuri informale care vor desfășura activități de voluntariat și educație non-formală, mici proiecte de antreprenoriat social, spre beneficiul celorlalți membri ai comunității, astfel transmițând mai departe know-how-ul lor și devenind vectori de bază în dezvoltarea zonelor respective.

20160831_120532