Descrierea postului

Organizația Națională “Cercetașii României” (ONCR) caută contabil(ă) cu experiență în domeniul nonprofit și contabilitatea de gestiune. Dacă ți-ai dorit mereu un loc de muncă dinamic, te așteptăm în echipa noastră!

Responsabilități:

 • înregistrarea documentelor justificative în ordine sistematică și cronologică în evidențele contabile și de gestiune, cu generarea notelor și registrelor contabile și a balanțelor de verificare, în conformitate cu legislația în vigoare și în raport cu specificul și normele interne ale organizației;
 • menținerea corectă și la zi a înregistrărilor contabile și a evidenței stocurilor de materiale;
 • răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, cel puțin odată pe an, pe parcursul funcționării sale, în orice situații prevăzute de lege și de câte ori directorul executiv al organizației o cere,  urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarieri;
 • organizează și participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil;
 • realizează reconcilierea și închiderea conturilor;
 • întocmește și depune situațiile financiare anuale și declarațiile fiscale periodice, în termenele stabilite, conform legislației în vigoare;  
 • răspunde de evidența formularelor cu regim special;   
 • răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerar;
 • monitorizarea financiară corectă, eficientă și în termen a proiectelor și cheltuielilor efectuate, în acord cu procedurile de raportare stabilite;
 • încasare cotizații și întocmire situații trimestrial;
 • programarea bugetară și previzionarea fluxului de fonduri;
 • întocmirea și urmărirea execuției bugetare a organizației;
 • arhivarea documentelor financiare ale organizației;
 • întocmirea ștatelor de salarii cu calculul corect al costurilor aferente, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; înregistrări în Revisal;
 • mentorarea membrilor din cadrul sucursalelor și filialelor în implementarea procedurilor financiare;
 • documentarea permanentă cu privire la modificările legislației în domeniul contabil;
 • alte sarcini conexe domeniului de activitate.

Cerințe privind ocuparea postului:

 • studii superioare economice/ membru CECCAR;
 • experiență specifică de minim 3 ani privind contabilitatea ONG și contabilitatea de gestiune;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • cunoștințe bune de operare PC – MS Office (Excel, Word, etc.), cunoașterea programelor relevante îndeplinirii atribuțiilor conform fișei postului – programul de contabilitate SAGA C;
 • cunoștințe privind legislația financiar – contabilă în vigoare;
 • atenție la detalii, organizare, responsabilitate, operativitate, corectitudine, gândire analitică și sintetică, răbdare, perseverență, gândire proactivă în identificarea celor mai eficiente soluții;
 • program: 40h/ săptămână

Beneficii:

 • mediu de lucru dinamic și motivant, într-o echipă tânără și implicată;
 • posibilitatea de a lucra într-o organizaţie de top în domeniul educaţiei;
 • remunerație financiară și telefon de serviciu;
 • acces direct la activitățile pedagogice cercetășești pentru copii, tineri și cele de formare continuă pentru adulți

Procedura de selecție:

Dacă vrei să faci parte din echipa noastră, tot ce trebuie să faci este să ne trimiți aplicația ta cu titlu “Aplicație contabil” la adresa de e-mail mihaela.girleanu@scout.ro până pe data de 22.11.2018. Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă:

 • CV actualizat în limba română;
 • scrisoare de intenție;
 • alte documente relevante candidaturii: minim o recomandare

 

Te așteptăm cu drag în echipa noastră!