Dialogul UE cu tinerii

Publicat pe de comunicare
Dialog UE cu tinerii

Începutul anului a reprezentat pentru noi momentul oportun pentru a ne implica activ în prima etapă a Ciclulului al VIII-lea al Dialogului UE cu tinerii. Acest mecanism reprezintă principalul proces de consultare la nivel european prin care decidenții europeni îți propun să aducă în prim-plan vocea tinerilor din Uniunea Europeană, ascultându-le opiniile și transpunându-le apoi în recomandări pentru statele membre. 

La nivel național, unul din principalii actori care au coordonat acest proces a fost Consiliul Tineretului din România (CTR), ca parte din Grupul Național de Lucru pe acest subiect. Ca membru activ în cadrul CTR, și totodată ca mișcare de tineret care lucrează cu peste 5000 de tineri, am găsit oportun să valorificăm acest context pentru a facilita în interiorul organizației, și nu numai, un dialog structurat cu tinerii, în care să aflăm îndeaproape nevoile lor. 

Întreaga activitate a fost demarată cu ajutorul voluntarilor adulți din diferite structuri locale, aceste consultări fiind oportunitatea perfectă prin care tinerii cercetași și-au putut expune părerile, nevoile și provocările.

Au avut loc 6 consultări organizate la nivel local și 3 consultări la nivel național, unde cercetași din toată România au contribuit cu propriile lor opinii. 

Cele mai stringente lucruri dezbătute în cadrul acestor consultări au fost subiecte precum: necesitatea unui loc care să ofere siguranță și să asigure găzduire pentru activitățile programului educațional cercetășesc, eficientizarea comunicării dintre decidenții politici și organizațiile de tineret, folosirea tehnologiei pentru a transmite informația din mediul politic către tineri, valorificarea expertizei lucrătorilor de tineret ș.a.m.d. 

Toate aceste nevoi, opinii și probleme pe care tinerii le-au adus în discuție în timpul consultărilor, vor fi analizate și transpuse în Raportul Națională de Țară, ce va fi mai departe transmis către Ministerul Tineretului și Sportului. 

Echipa din spatele organizării întregului proces a fost alcătuită din Andreea Scrioșteanu (cercetaș în cadrul Centrului Local Cabana Scout), Anda Mărtinaș și Alexandru Grigore (cercetași în cadrul Centrului Universitar București).