Cântec de pace/Peace Song

La inițiativa lui Nicu Romaniuc, cercetaș activ în Centrul Local Cetatea Nordului, România, lansăm o provocare pentru toate organizațiile de cercetași să împrăștiați un mesaj al păcii și dialogului prin crearea unui video cu acest cântec.

[ENG version] At the initiative of Nicu Romaniuc, an active scout at the Cetatea Nordului Local Centre, Romania, we are launching a challenge for all scout organizations to spread a message of peace and dialogue by creating a video using this song.

Dragi cercetași și cercetașe, 

De 2 săptămâni suntem martorii unei crize umanitare care are loc chiar în vecinătatea noastră, dar în același timp vedem cum adevărata putere și compasiune a oamenilor, cercetași, voluntari, organizații, cetățeni, dau naștere unei voci care străbate orice barieră de limbă sau cultură. 

Mulțumim tuturor celor care ajută local sau la granițe, celor care oferă suport medical și celor care oferă cazare sau sprijin refugiaților și îi îndemn pe cei care vor să acționeze de la depărtare să o facă într-un mod responsabil, fiind atenți la valul de informații și de emoții.

Putem ajuta acum și de acum având mereu sufletul cald și inima deschisă, pentru că doar așa putem opri ura și disprețul de a se răspândi.

Este vital să avem grijă de copiii și tinerii care trec prin momente confuze, anxioase, triste sau de îngrijorare. Să fim un sprijin moral pentru ei și să îi ajutăm. 

Pandemia ne-a învățat că trebuie în astfel de momente să ne păstrăm calmul, să gândim lucid și să ne susținem unii pe alții. Să ne ascultăm, să fim mai înțelegători și să contribuim împreună pentru a aduce pace și dialog în comunitățile noastre! 

Să privim cu admirație curajul și puterea pe care prietenii noștri ucraineni și ucrainence le-au adus pentru a-și proteja propria casă.

O primăvară cu pace! 

BiancaMesager al Păcii, România

[ENG version]

Dear boy and girl scouts,

For 2 weeks we have been witnessing a humanitarian crisis that is taking place right in our neighbourhood, but at the same time we`ve been seeing how the true power and compassion of people, scouts, volunteers, organizations and citizens gave birth to a voice that crosses any language or cultural barrier.

We thank all those who offer their help, locally or at the borders, those who offer medical assistance, take in refugees or help in any way they can and I urge those who want to act from afar to do so responsibly, paying attention to the flow of information and emotions.

We can help now and from now on with a warm soul and an open heart, because that is the only way we can stop the hatred and contempt from spreading.

It is vital that we take care of children and young people who are going through confusing, anxious, sad, or worrying times. Let’s be a moral support for them and help them.

The pandemic has taught us that in such moments we must keep calm, think clearly, and support one another. Let’s listen, be more understanding and contribute together to bring peace and dialogue to our communities!

Let us look with admiration at the courage and strength that our Ukrainian friends, men and women, have brought to protect their own home.

Have a peaceful spring!

BiancaMessenger of Peace, Romania

Versuri/Lyrics 

Love Will Find A Way

by Michael Franti & Spearhead